งดให้บริการระบบสารสนเทศฯ ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบฯ 16 พ.ย. 61 เวลา 22.00 น. ถึง 18 พ.ย. 61 เวลา 24.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

09-11-2561

งดให้บริการระบบสารสนเทศฯของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบฯ
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 24.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก