ประกาศผลโครงการ REG TU Rebrand การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22-04-2562

       เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการ REG TU Rebrand การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…..
       กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่และความสารมารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบโดยใช้อัตราลักษณ์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการทำงานของสำนักงานทะเบียนฯ อีกด้วย
       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลและมองทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยอาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และประกาศนียบัตรให้กับนายภูมินทร์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต


 ผลงานการออกแบบ ของนายภูมินทร์ สุวรรณรัตน์