เชิญชวนนักศึกษา รหัส ปี 61-62 หลักสูตรภาษาไทย เข้าร่วมใช้สิทธิทดสอบ Greats

25-01-2563

     ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(TCTC) เชิญชวนนักศึกษารหัส ปี 61-62 หลักสูตรภาษาไทย เข้าร่วมใช้สิทธิทดสอบ Greats  เพื่อทราบศักยภาพของตนเองนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้มีคุณภาพสูงสูด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0 2613 2199, 0 2224 9730