สำนักงานทะเบียนนักศึกษาขอร่วมระลึกถึง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์

05-04-2564

        สำนักงานทะเบียนนักศึกษาขอร่วมระลึกถึง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 (5 เมษายน 2564)
        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานทั่วไป นางชนานาถ เค้าชาติชาย และนางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ ร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต