ประกาศปิดปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2564


    ประกาศประชาสัมพันธ์ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลการบริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เนื่องด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จะดำเนินการปิดปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริการทางการศึกษาของสำนักงานทะเบียนฯ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์การบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต เเก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการทางการศึกษาได้ เช่น การ Log in เข้าระบบเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนฯ การใช้งานระบบ VDI โดยจะดำเนินการปิดปรับปรุงในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 16.30 น. ถึงวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00 น.
    
   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเเละเเจ้งปัญหาได้ที่อีเมล it@reg.tu.ac.th
                                                                                                                     ขออภัยในความไม่สะดวก
                                                                                                            ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2564