โครงการฝึกอบรมระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ประจำปี 2566

21-07-2566

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ การปฐมพยาบาล (CPR) เบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
       โดยโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรม และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น รวมถึงวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุเพลิงไหมในบ้านเรือน หรือสำนักงาน