พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มธ. ครบรอบปีที่ 90 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

22-06-2567

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 90 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยขึ้นในทุก ๆ ปี ก่อนถึงวันครบรอบการสถาปนา

          โดยในวันที่ 21 มิ.ย. 67 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงาน และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 90 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยและใกล้เคียง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
1. ศาลพระภูมิใหญ่ (ประตูด้านสนามหลวง)
2. ธรรมจักร (ริมรั้วด้านสนามหลวง)
3. ศาลพระภูมิข้างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
5. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. ศาลเจ้าแม่สิงโต 
(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
7. ศาลพระพรหม (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
8. ศาลพระภูมิ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
9.ศาลพ่อปู่อลังกา (หลังอาคารธรรมนที)
10. อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
         รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และคุณสุภาวดี คำม่วง เลขานุการสำนักงานทะเบียนฯ พร้อมด้วยบุคลากร ในฐานะหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ด้วย